Toleredskolan

Anläggning av ny parkering och uppsättning av staket vid infart av skolan.