Miljöpolicy

Vår miljöpolicy som markentreprenörer är att:

  • I största möjliga mån arbeta med miljövänligt material.
  • Försöka påverka hälsa och miljö på ett positivt sätt genom att miljöanpassa upphandlingen.
  • Ge en tydlig och kraftfull signal till marknaden att miljöanpassningen är ett kundkrav.
  • Inspirera andra att handla miljövänligt, genom att vara ett gott exempel. Målet är att produkterna miljöanpassas under hela livscykeln.Som delmål anges att:
  • Minimera energiförbrukningen.
  • Identifiera miljögifter och så långt som möjligt ta dem ur kretsloppet.
  • Minska på avfallsvolymerna och begränsa förbrukningen av ändliga resurser.