Kvalitetspolicy

Målet för vår verksamhet är:

  • Leverans i god tid
  • Godkänd slutbesiktning
  • Att kontinuerligt utbilda vår personal
  • Att arbeta med underleverantörer som arbetar med rätt kvalitet