Kvalitetspolicy

Målet för vår verksamhet som markentreprenörer är:

  • Leverans i god tid
  • Godkänd slutbesiktning
  • Att kontinuerligt utbilda vår personal
  • Att arbeta med underleverantörer som arbetar med rätt kvalitet
  • Att följa bindande krav.
  • Ständigt förbättra oss och utvecklas i samband med framtidens krav och rekommendationer.