Om oss

Vi utför kompletta mark- och anläggningsentreprenader

Verksamheten etablerades 1989 och vi sysselsätter idag ca 15-20 personer. GESAB är självfinansierad och rörelsen har utvecklats till schaktentreprenader och senare till kompletta mark- och anläggningsentreprenader med bland annat schakt, markarbeten, anläggning och dränering.

Våra kunder är företag, organisationer och privatpersoner i hela Göteborg med omnejd. Företagets fortsatta utveckling säkerställs genom ett aktivt kvalitets- och miljöarbete. Våra anställda bär och använder sig av ID06-kort när de arbetar.

ID06 lanserades av Sveriges Byggindustrier år 2006 för att främja sund konkurrens och säkra arbetsplatser i byggbranschen. Det är ett system för att lätt kunna identifiera personer på arbetsplatsen och koppla varje person till en arbetsgivare. ID06 har flera användningsområden såsom närvaroregistrering i elektronisk personalliggare, digitalisering av utbildningsbevis, företagskontroll och inpasserings- och låsfunktioner.

Våra ledstjärnor hjälper oss att prioritera rätt

Framgångsrik verksamhet i bygg- och anläggningsbranschen förutsätter att medarbetarna fokuserar på de områden som är viktiga för våra kunder.

Vi kallar dessa prioriterade områden våra ledstjärnor:
  •  Service
  •  Kvalitet
  •  Etik
  •  Miljö
  •  Lönsamhet

Ledstjärnorna syftar till att utveckla medarbetarnas förmåga att tillfredsställa kundernas behov och att utgöra beslutsstöd när beslutet inte är självklart.

Vår affärsidé

Att tillgodose byggentreprenörer, stat, kommun och privata näringsidkare med entreprenadmaskintjänster samt erbjuda ett komplett utbud av tjänster inom markbyggnadsbranchen. Kunden skall erbjudas heltäckande lösningar av hög kvalité och servicenivå.