Sallarängsgatan

Markberedning för transformatorhus.