Ryaskolan

Finplanering och byggnation av ny del av skola.

Markarbeten för nybyggnation av skolan.