Kvarngärdesgatan 3

Dränering och va-arbeten samt ny finplanering.