Hörsalsvägen, Chalmers

Schakt, dränering och renovering av Hörsalarna åt Akademiska hus.