Wass Fastigheter, Hagåkersgatan

Fasad dränering och markarbeten.