Guldlänken, PEAB

Markarbete, dragning av nytt avlopp och dränering, samt byggnation  av murar och  finplanering

när PEAB byggde om affärslokal i Guldheden till 4 lägenheter, på uppdrag av HSB.