Götabergsskolan

Ny dränering och dagvatten runt skola .