Gärdsås områdesutveckling Etapp 2

Upprustning av utemiljön på Siriusgatan i Gärdsås i samband med att Familjebostäder rustar upp bostadshusen.

Bostadshusen får nya fasader och entréer och det byggs nya miljöhus och tvättstugor.