Tuve – hus 2

Rot-renovering av 66 radhus på Glöstorpsvägen, för Riksbyggen.
PSAB var totalentreprenör och GESAB ordnade nytt spill- och dagvattensystem samt gjorde finplaneringen.