Seldéns

Byggnation av truckväg på Seldéns mast.

Markarbeten för byggnation av interna vägar på området.