Wass Fastigheter, Scholandersgatan 5

Nybyggnation av studentlägenheter för Wass fastigheter på Scholandersgatan 5.

Vi utför markarbeten för en ny betongplatta och bygger nya studentbostäder.