Riddar Tures väg

vi anlägger en mur, stentrappa och finplanering runt ett garage.