Orrekulla industrigatan 26

Nya enledningar, nya parkeringar, upphöjda ytor och asfaltering av ytor till lastplatser