Långängen VA-arbeten

Nytt spill- och dagvattensystem samt finplanering när 19 hus renoverades åt Familjebostäder.

PSAB är totalentrepenör.