Kvibergskolan, uppdatering finplanering

vi uppdaterar finplaneringen på Kvibergsskolan.