Kastellet, Scholandersgatan 3

dränering och finplanering.