Hemvärnsvägen 45, Hönö

Markarbete åt Murhus, för byggnation av ett flerbostadshus med 10 lägenheter.