Gärdsås Transportväg

Uppbyggnad av en ny väg vid Gärdsås.

Vi anlägger ny väg för Brandförsvaret och Avfallshantering.