Gärdsås provisorisk parkering

vi gör en provisorisk parkering för familjebostäder.