Finngösaskolan

Markarbete åt Husbyggen, som ska bygga om delar av Finngösaskolan till 15 lägenheter.